Dragodid u Trstu

Kao vanjski eksperti Udruga Dragodid nedavno je pozvana na participiranje u projektu Roof of Rock, te je tom prigodom sudjelovala na radnom sastanku početkom ovog mjeseca, točnije 6. i 7. veljače na Sveučilištu u Trstu – Odsjek za matematiku i geoznanosti. S generalnim ciljem revalorizacije i zaštite pločastog vapnenca  kao tradicionalnog i održivog građevnog materijala, ovaj projekt IPA CBC (2007-2013) “težak” preko dva milijuna eura započeo je s realizacijom  početkom listopada 2012. godine, dok je svršetak  zakazan na 30. svibnja iduće godine.

slika: Djelatnici Odsjeka za matematiku i geoznanosti Sveučilišta u Trstu bili su izvrsni domaćini

S Geološkim Zavodom Slovenije kao nositeljem i inicijatorom, projekt pokriva područje jadranskog krša od Slovenije pa do juga Hrvatske, a ukupno u različitim paketima na projektu je angažirano deset partnera iz četiriju država, te niz pojedinaca i institucija – stručnjaka za različita pitanja, od geologa, konzervatora, biologa do pravnika i programera.

Sastanak je bio prilika za  rekapitulaciju dosad učinjenog, razmjenu podataka i rješavanje gorućih pitanja, koje su se u ovom stadiju najviše doticala harmozacije podataka, odnosno međudržavnih karata i kreiranja špranci za unos u baze podataka. Uvjetno rečeno, glavnu riječ vode geolozi svih uključenih država, sa zadaćom kartiranja (karte 1: 250 000) zona protezanja pločastog vapnenca, identifikacijom starih i eventualno novih područja ekspolatacije sa/bez i manje/više potencijala (u Hrvatskoj su locirane 72 kave), ta karakterizacijom pločastog vapnenca po prirodnim i tehničkim karakteristikama, kako bi se u konačnici u zajedničkoj geobazi formirala jasna slika cijelog projektnog područja, a rezultati prezentirali stručnjacima ali i široj zainteresiranoj javnosti.

slika L: Generalna litostratigrafijska karta projektog područja (HGI)
slika D: Locirane kave na predjelu Krasa 

U tu svrhu, jedan od izlaznih rezultata projekta jest i odabir 25 (case study) objekata koji bi zapravo bili ogledni primjeri upotrebe pločastog vapnenca, korištenog ne samo za pokrivanje krovova u tradicijskoj arhitekturi, nego i u razne druge svrhe.

slika: U Istri je obrađeno preko 100 naselja, odnosno snimljeno oko 2900 fotografije različite upotrebe pločastog vapnenca, a ova kućica za pse iako ne najreprezentativnija, svakako je jedna od najzanimljivijih (IDA i Branko Orbanić)

Zajedničkom metodologijom osim stvaranja baze podataka na detaljnoj GIS platformi (1:50 000), kreirala bi se web GIS aplikacija za prezentaciju podataka cijelog projekta, te augmented reality na bazi 3D modela odabranih objekata, koji bi krajnjim korisnicima pružali sve relevantne podatke vezane uz odabrane objekte, kao što su recimo geološki sastav vapnenca, mjesto iskopa te mogućnost dobavljanja.

slika L: Primjeri plitkih kava na otoku Visu (HGI)
slika D: Upotreba pločastog vapnenca u BiH (HERAG)

Svrha je naravno zaštita priodnog i kulturnog nasljeđa, bilo da je riječ o kamenolomima ili krovovima i inim građevinama od pločastog vapnenca,  te promocija održivog korištenja resursa, što će se kroz posebne radne pakete podizanja svijesti, edukacije i transfera znanja usmjeriti prema lokalnoj zajednici, samoupravi, prostornim planerima ili konzervatorima i nositeljima tradicijskih vještina, a s posebnim radnim paketom legislativnih prijedloga i prema zakonodavstvu uključenih država. Dobro zamišljen projekt s relevantnim partnerima, ostaje tek vidjeti kako (i kada) će se po završetku projekta rezultati implemetirati. (F.B.)

slika: U neformalnom dijelu domaćini su stigli pokazati najnovije tehnike istraživanja, ali i tršćanske znamenitosti poput ostavštine baruna Pasqualea Revoltelle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEN