Studenti na Hori

Četrnaest studenata završne godine studija krajobrazne arhitekture na zagrebačkom Agronomskom fakultetu tijekom vikenda 8.-10.11. istraživalo je i evidentiralo krajobraznu baštinu Starogradskog polja na Hvaru. To je bio terenski uvod u kolegij Uređenje ruralnog krajobraza, novi u studijskom programu toga fakulteta, a kao prvo pilot područje izabrano je baš Starogradsko polje odn. kako bi stari Grci rekli Hora, zbog njegovog međunarodnog povijesnog značaja i iznimne kompleksnosti u koju su utkana 23 stoljeća kultiviranja poljoprivrednih površina.

Jedan kratki jesenski dan studenti su imali za terensku kontrolu pedoloških i vegetacijskih karata, te karata korištenja prostora, koje su sami prethodno izradili služeći se geoportalom i dostupnom dokumentacijom koju su ustupili Muzej Staroga Grada i Konzervatorski odjel u Splitu. Osim krajobraznih analiza, inventarizirala se i graditeljska baština, pa je pod vodstvom dva Filipa iz udruge Dragodid  jedna grupa studenata snimila 30 trima koji trenutno postoje u arhivi Konzervatorskog odjela u Splitu (stvarni broj je puno veći). Budući da je vrijeme berbe maslina, iskoristila se prisutnost domaćih za saznati i zabilježiti njihove stavove, planove i probleme pri korištenju ovog jedinstvenog krajolika pod zaštitom UNESCA.

Rezultat jednosemestralnog rada na ovom kolegiju trebali bi biti prijedlozi krajobraznog plana Starogradskog polja, vrste planskog dokumenta koji za cilj ima “pomiriti interese zaštite krajobraza (krajobraznih vrijednosti) i razvojnih planova, odnosno omogućiti preuređenje agrarnog prostora uz usuglašavanje ekonomsko-tehnoloških, kulturnih i ekoloških vidika” (iz najave radionice na stranici Grada). (F.Š.)

linkovi:
– galerija fotografija sa terena (F.Š.)
– interaktivna karta suhozidne baštine Starogradskog polja (Suhozid.hr) 


Francesco Duboković, ravnatelj Agencije za upravljanje Starogradskim poljem, pozdravlja studente na uvodnoj tribini. Uz njega sjedi mr.sc. Stanislav Štambuk iz Poljoprivredne savjetodavne službe.


Obilazak terena vodi arheologinja Sara Popović, a kreće iz dvorišta Agencije, ujedno i jednog od značajnijih antičkih lokaliteta u Gradu.


Ostaci antičkog pogona za preradu ulja i vina na Kupinoviku.


Sv. Mihovil između Dola i Vrbanja


N
a lokalitetu grčke stražarske kule na Maslinoviku


Ruralni sklop na Maslinoviku


Kraj lokve Dračevica


Jedan od većih mjerenih trima. Sve lokacije su dostupne na interaktivnoj karti Suhozid.hr, a mjerene su i osnovne dimenzije koje trenutno nisu vidljive na sučelju portala. Jako zanimljiva galerija graditeljske baštine (trima, teza, kućica i ostalog) Mladena Plančića iz Starog Grada dostupna je ovdje, a još jedna galerija trima Berislava Horvatića dostupna je ovdje.


Brežuljci zarasli u šumu na rubovima Polja kriju mnoštvo ovakvih pažljivo slaganih gomila.


Upojni bunar melioracijskog sustava iz doba austrijske uprave.


Završna diskusija, gosti Sara Popović i Aldo Čavić iz Muzeja Staroga Grada.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEN