Dragodid zapošljava suradnika za pripremu projekata!

Natječaj zatvoren, hvala na prijavama!

Otvoren je natječaj za posao u Dragodidu!

Suradnik_ca za pripremu projekata
20 sati tjedno
Ured u Zagrebu ili rad na daljinu, po dogovoru.
Na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz mogućnost produljenja radnog odnosa. Početak rada u lipnju 2024.
Bruto plaća: između 560,00 i 630,00 EUR.

Udruga 4 GRADA DRAGODID provodi programe edukacije i interpretacije suhozidne baštine putem praktičnih radionica, istraživanja, inventarizacije i stručnih skupova. Suradnik_ca priprema prijedloge projekata za nacionalne i međunarodne natječaje, priprema dokumentaciju za ostale modele prikupljanja sredstava (fundraising) za provođenje projekata udruge. Posao obavlja u suradnji s koordinatoricom udruge.

Uvjeti:

1. Iskustvo u pripremi prijedloga projekata za nacionalne i/ili međunarodne natječaje
2. Aktivno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika
3. Aktivno poznavanje rada na računalu

Molimo zainteresirane kandidate_kinje da se prijave na natječaj e-mailom do 14. svibnja 2024. do 12 sati slanjem sljedeće dokumentacije na julia@dragodid.org:

1. Prijavu na hrvatskom jeziku koja sadržava ime i prezime, datum rođenja, adresu i mjesto boravišta, kontakt mail i telefon treba poslati u tekstu e-maila.
2. Životopis na engleskom jeziku poslati u pdf obliku. U životopisu treba biti vidljivo da kandidat_kinja zadovoljava uvjete natječaja.
3. Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku poslati u pdf obliku.

Molimo poslati isključivo gore navedenu dokumentaciju. Podaci prikupljeni tijekom natječaja koristit će udruzi isključivo u svrhu odabira suradnika_ce. Kandidate_kinje koji uđu u uži izbor udruga može pozvati na razgovor, i može tražiti dodatnu dokumentaciju kojom dokazuju da zadovoljavaju uvjete natječaja. O rezultatima natječaja, kandidati_kinje će biti obaviješteni e-mailom do 20. svibnja 2024.

LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEN