Etnološki zbornik o tradicijskoj kulturnoj baštini

Link za download Zbornika radova IV. simpozija etnologa konzervatora Hrvatske i Slovenije održanog u Starome Gradu na Hvaru 2010. godine

Friško je izašao dvojezični zbornik sa IV. simpozija etnologa konzervatora Hrvatske i Slovenije održanog u Starome Gradu na Hvaru (davne) 2010. godine. Zbornik (link) su uredili Sanja Buble i Zoran Čiča, a sadržaj je slijedeći:

UVODNA RIJEČ / UVODNA BESEDA

1. UNESCO I TRADICIJSKA BAŠTINA / UNESCO IN KULTURNA DEDIŠČINA

Sanja Buble: Starogradsko polje upisano na Listu svjetske baštine – zaštita nakon “zaštite”

Jovo Grobovšek: Partizanska bolnišnica Franja na UNESCOVEM seznamu

Dušan Štepec: Ali je na UNESCOVEM seznamu svetovne dediščine prostor tudi za kozolec na Slovenskem? Izkušnje na primeru vrednotenja in varovanja kozolcev na Dolenjskem

Maja Oven: Pregled enot slovenske dediščine s perspektivami nominiranja na seznam svetovne dediščine UNESCO. Poudarek na etnološki dediščini: kulturna krajina s kozolcem

2. OBLICI ZAŠTITE TRADICIJSKE BAŠTINE / OBLIKE VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE

Ana Mlinar: Zaštita tradicijskoga graditeljstva prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i konzervatorskoj praksi

Jadranka Galiot Kovačić: Etnolog u službi zaštite kulturnih dobara – između tradicije i zakonodavstva. Stanje, nedostaci i prijedlozi za poboljšanje

Dušan Strgar: Varovanje nepremične kulturne dediščine “in situ”

Tomislav Petrinec: Konzervatorski depoi ili spremišta građevinskog materijala – pomoć u obnovi tradicijskih građevina

Ivana Radovani: Revitalizacija tradicijske baštine kroz rad s udrugama

3. PROSTOR I BAŠTINA KAO RESURS U NAJNOVIJIM OBLICIMA PRIVREĐIVANJA / PROSTOR IN DEDIŠČINA KOT RESURS V NAJNOVEJŠIH OBLIKAH GOSODARJENJA

Tanja Hohnec: Problematika revitalizacije trga Ljubno ob Savinji

Andrejka Ščukovt: Popotresna obnova stavbne dediščine Posočja, ob deseti obletnici potresa

Ivan Zagorac: Očuvanje vrijednosti kulturnog nasljeđa ruralnih naselja na području Sisačko-moslavačke županije

4. GLOBALIZACIJSKI PROCES I PROSTORNI IDENTITET / GLOBALIZACIJSKI PROCES IN PROSTORSKA IDENTITETA

Mitja Simic: Prostor in kulturna dedišcina

Zoran Čiča, Ana Mlinar: Etno-sela kao trendovske intervencije u seoskim prostorima

Ana Matanić: Očuvanje daruvarske i dugoselske jezgre interpolacijom

Božena Hostnik: Kam pelje naša pot – pregled varovanja kulturne dediščine v Kozjanskem parku

ZAKLJUCCI IV. SEK-a / ZAKLJUCKI IV. SEK-a

AUTORI / AVTORJI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEN