Prvo prvenstvo Crne Gore u gradnji suhozida

Kolege i prijatelji iz hercegnovske i kotorske općine su nam proslijedili poziv na prvo prvenstvo Crne gore u gradnji suhozida. Isto će se održati kod planinarskog doma “Orjen sedlo” i koliko je jasno iz poziva dobrodošle su i međunarodne ekipe. Odlična prilika za kvalitetan izlet.

Kolege i prijatelji iz hercegnovske i kotorske općine su nam proslijedili poziv na prvo prvenstvo Crne gore u gradnji suhozida. Isto će se održati kod planinarskog doma “Orjen sedlo” i koliko je jasno iz poziva dobrodošle su i međunarodne ekipe. Odlična prilika za kvalitetan izlet.

Poziv prenosimo u cijelosti:

ojen prvesntvo

***

Poštovani!

Obavještavamo vas o održavanja manifestacije VIKEND NA ORJENU, u okviru koga će se održati PRVO PRVENSTVO CRNE GORE U GRADNJI SUVOMEĐE, planirano za nedjelju 17‐og jula 2016, na terenu kod planinarskog doma „Orjen sedlo“ (PK „Subra“, 1600 mnv.), upravo na simboličkom mjestu spajanja „međa“ hercegnovske i kotorske opštine.

Cilj manifestacije je valorizacija lokalne kulturne baštine osvjedočene u upotrebi kamena kao osnovnog građevinskog materijala. Kamen je ne samo vrijedan i vrlo trajan materijal za građenje, već i veoma prepoznatljivi turistički simbol mediteranskog kulturnog kruga, ali dobrog dijela Dinarida. Ovom, samo uslovno sportskom manifestacijom, ističemo hercegnovsko, odnosno bokeško zaleđe kao sredinu sa očuvanom tradicijom i mjestom gdje se ona i dalje aktivno njeguje. Spoj sportsko‐rekreativnog segmenta sa viševjekovnim graditeljskim nasljeđem čini ovu manifestaciju jedinstvenom u Crnoj Gori. Zadatak ove manifestacije je približiti tradicionalni način gradnje savremenom čovjeku i uticati da se, gdje je to moguće, nastavi sa takvim djelatnostima, što će se, osim za nas same i za naš kulturni indetitet, pozitivno odraziti i na našu turističku prepoznatljivost kao sredine koja njeguje svoje korjene i koja aktivno radi na očuvanju prepoznatljivosti, a zaleđe je pravo mjesto gdje ima najviše potencijala za aktivnosti u tom pravcu.

Ciljna grupa za učešće na manifestaciji „Prvenstvo Crne Gore u gradnji suvomeđe“ su formalne ili neformalne grupe, kao i sportski klubovi, svi oni koji uvažavaju, podržavaju, odnosno, koji u svojim aktivnostima imaju zaštitu tradicionalnog antropogenog pejzaža, kao i grupe koje se još uvijek bave gradnjom tradicionalnih suvomeđa (ruralne sredine).

Propozicije

Ekipe se sastoje od po 4 člana. Takmiče se po dvije istovremeno. Na raspolaganju imaju 10 minuta da sa gomilu kamena pretoče u što više metara suvomeđe primjerene čvrstine, širine 60 centimetara i visine jednog metra. Uz brzinu i dostignutu dužinu suvomeđe, ocjenjuje se i statika zida, kao i sama estetska komponenta. Sve ekipe dobijaju zahvalnice za učestvovanje, najbolje 3 i diplome, dok prvoplasirana dobija, umjesto pehara, simbolični kameni dar. Učešće na Prvenstvu je samo za punoljetne i na sopstvenu je odgovornost. Takmičari trebaju imati par odgovarajućih rukavica i čvršće cipele.

Učešće je besplatno, kao i eventualno noćenje, a gratis je i piće dobrodošlice sa priganicama, kao i ručak. Do doma se može stići terenskim vozilom, odnosno dvo i po satnim pješačenjem markiranom planinarskom stazom sa Vrbanja. Organizatori obezbjeđuju u slučaju potrebe prevoz stvari na ovoj relaciji. Moguće je doći i dan ranije, te noćiti u pl. domu Orjen sedlo, uz blagovremenu najavu zbog ograničenog kapaciteta.

Prednost imaju prijavljeni učesnici Prvenstva. Za noćenje je potrebno imati svoju posteljinu, ili vreću za spavanje. Takođe se može noćiti i u sopstvenom šatoru. Valja imati na umu, naročito za slučaj noćenja, da na Sedlu vlada planinska klima, te obezbijediti adekvatnu odjeću. Prijave se podnose na e‐mail subra@t‐com.me zaključno sa 11‐im julom (ponedjeljak) do podneva.

U slučaju loših vremensih uslova odrediće se prvi naredni odgovarajući termin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEN