Udruga Dragodid – izvještaj o aktivnostima u 2014. godini

Što, tko, kada, koliko i odakle u 2014!

U 2014. godini udruga Dragodid ostvarila je daljnji napredak u svim poljima svog djelovanja. Članovi udruge sudjelovali su na ili vodili 25 suhozidnih radionica, poduzeli 6 što manjih što većih terenskih istraživanja suhozida, te održali 15 izlaganja (od toga 5 u inozemstvu, te 4 u HR sa inozemnom publikom). Udruga je u 2014. godini surađivala na 4 EU projekta, te postala član Société scientifique internationale pour l’étude pluridisciplinaire de la Pierre Sèche S.P.S. i LAG Terra Liburna. Sklopljeni su ugovori o izradi 3 elaborata suhozidne baštine. Sklopljen ugovor o višegodišnjem (10 godina) korištenju općinskih nekretnina u selu Petrebišća. O svim aktivnostima izvještavano je putem portala Dragodid.org, koji je osim praćenja aktivnosti udruge i u 2014. godini nastavio sa praćenjem svih domaćih i nekih stranih suhozidnih događanja, te praćenjem publikacija i multimedijalnih materijala o suhozidnoj baštini.

RADIONICE:


Modrave-Kalebić 18.-19.1. (organizator Udruga Modrave) – volonteri

Modrave-Kalebić 15.-16.2. (organizator Udruga Modrave) – volonteri

Murter-Colentum 29.3. (organizator Udruga Argonauta) – voditelji + volonteri

Praputnjak-Takala 5.-6.4. (organizator PZ Dolčina) – voditelji + volonteri

Brač-Geaviva 23.-24.5. (organizator udruga Geaviva) – voditelj + volonteri

Velo Grablje-Festival levande 27.-28.6. (organizator udruga Pjover) – voditelji + volonteri

Boka Kotorska-Gornja Lastva 18.-19.6. (organizator udruga EXPEDITIO) – voditelj

Tkon-bunja kod Marina Vidovića+Put glagoljaša+bunja kod Kolanovića 22.-25.6. (organizator TZ Tkon i LAG Laura) – voditelji + volonteri

Mali Lošinj-Sunčana uvala 6.-7.8. (organizator Grad Mali Lošinj)

PETREBIŠĆA 26.7.-3.8. (organizator Dragodid) – domaćinstvo + voditelji + volonteri

Natjecanje u gradnji suhozida Mali Lošinj 28.8. (organizator Grad Mali Lošinj) – voditelji + natjecatelji

Mali Lošinj-Zagazine 4.-5.9. (organizator Grad Mali Lošinj) – voditelji + volonteri

Punta Križa-Lokva Bušuanska 6.-7.9. (organizator Grad Mali Lošinj) – voditelji + volonteri

+ Mali Lošinj 25.8.-7.9. izrada zida u Vrtovima sunca na Čikatu (organizator Jadranka d.d.) – izvođačka ekipa

Pliskovica-2.festival kamna in kamnarstva 20.-21.9. (organizator Razvojno društvo Pliska) – volonteri

Vis-Anatonija otoka 22.-24.9. (organizator udruga Anatomija otoka) – voditelji

Modrave-Šenična cesta-Suhozidi Vranskog jezera 2.-4.10. (organizator PP Vransko jezero) – voditelji + volonteri

Podgora-Drašnice 10.-11.10. (organizator Općina Podgora)

Hercegovina-Brljica 18.-19.10. (organizator Zavičajna udruga Brljica) – voditelj + volonteri

Tkon-Put glagoljaša 25.-26.10. (organizator TZ Tkon i LAG Laura) – voditelji + volonteri

Milasova piramida na Kleku 2.11. (organizator  Domagoj Bojak i hrvatski alpinisti) – voditelj + volonteri

Site de la Montagnette Velleron (Vaucluse) 7.-8.11. (organizator APARE) – volonter

Crikvenica-Gromače Kotora-suhozidne puškarnice 15.-16.11. (organizator Muzej Grada Crikvenice) – voditelji

Murter-Colentum-IPA (organizator udruga Argonauta) 22.-23.11. – voditelji + volonteri

Murter-Colentum 13.-14.12. (organizator udruga Argonauta) – voditelj

Komiža-Put za Sv.Bjož-Dragodid 13.-14.12. (organizator Dragodid + Grad Komiža)

TERENSKA ISTRAŽIVANJA:


Cres-Lošinj 25.8.-7.9.

Vis 20.9.

Modrave 4.10. 

Hvar 22.-23.11.

Murter 29.11.

Tkon 13.-14.12.

PREDAVANJA i sl.:


HKA Područni odbor Dubrovnik 27.3. – Filip Šrajer

From field to Europe, Malaga (Španjolska) 23.4. – Julia Bakota

Mjesec krajobrazne arhitekture – Agronomski fakultet UNIZG 24.4. – Filip Šrajer, Miše Renić

Suhozid-turistička atrakcija, Supetar 22.5. – Filip Šrajer

Moj kažun, Vodnjan 16.5. – demonstracija rada sa kamenim pločama – Filip Bubalo, Miše Renić i Filip Šrajer

Gornja Lastva (Baština pokretač razvoja-Crna Gora) 17.6. – Filip Bubalo

PETREBIŠĆA 26.7.-3.8. – Grga Frangeš, Filip Šrajer

Anatomija otoka, Vis 20.9. – Filip Šrajer

14. međunarodni kongres o suhozidu, El Jadida (Maroko) 22.9. – Filip Bubalo

eCult Dialogue Day, Dubrovnik 25.9. – Filip Šrajer

Kamen pripoveduje, Portorož (Kamen-Most – Slovenija) 27.9. – Marko Pejić

Vitina (Hercegovina) 19.10. – Filip Bubalo

Akcijski plan sustavne obnove suhozida Murterskog kraja, Murter 29.11. – koncepcija i moderiranje radionice – Filip Šrajer

Forum graditeljske baštine, Mali Lošinj 2.12. – Filip Šrajer

SUDJELOVANJA NA EU IPA PROJEKTIMA:

Image
Baština – pokretač razvoja – plaćeni angažman – PREDAVANJE I VOĐENJE RADIONICE

Roof of Rock – plaćeni angažman – ELABORAT O SUHOZIDNOJ BAŠTINI

Kamen Most – plaćeni angažman – ELABORAT O SUHOZIDNOJ BAŠTINI, ORGANIZACIJA RADIONICA I NATJECANJA

Oživi-Održi-Otok-Oćemoli? – PARTNERSTVO NA PROJEKTU – ORGANIZACIJA I VOĐENJE RADIONICA

KONZERVATORSKA PODLOGA STAROGRADSKO POLJE:


Potpisan ugovor o izradi KO kulturnog krajolika Starogradsko polje (UNESCO), nositelj Agronomski fakultet Sveučilišta, partner Dragodid. Ukupna vrijednost 190.000 kn bez PDV-a.

UGOVOR O 10-godišnjem KORIŠTENJU PETREBIŠĆA:


Potpisan ugovor o 10-godišnjem korištenju objekata u vlasništvu Općine Mošćenička Draga na Petrebišćima.

FINANCIJE:


Ukupni prihodi Udruge u 2014. godini iznosili su 190.031,54 kn, od čega 61.080,81 iz projektnih donacija, 3.500 od članarina, a 125.450,73 kn od lokalnih partnera koji su članove Udruge angažirali za organizaciju i vođenje suhozidnih radionica, organizaciju dolaska volontera i izradu elaborata suhozidne baštine.

Projektne donacije su dobivene od Ministarstva kulture, Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Grada Komiže, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Agencije za mobilnost i programe EU za program Mladi na djelu. Treba spomenuti i pomoć u organizaciji i opremi od JU Park prirode Učka i Općine Mošćenička Draga, te tvrtki Jadranka kampovi d.o.o. iz Malog Lošinja i Alternatura d.o.o. iz Komiže.

Lokalni partneri bili su regionalne razvojne agencije DUNEA i IDA, Otočna razvojna agencija Cres, JU Park prirode Vransko jezero, gradovi Komiža, Crikvenica i Mali Lošinj, općine Tkon i Podgora, TZ Tkon, PZ Dolčina Praputnjak, te udruge Gea Viva iz Milne na Braču, Udruga Modrave Murter-Betina, Udruga Argonauta iz Murtera, Pjover iz Velog Grablja na Hvaru, Expeditio iz Kotora (CG) i Zavičajna udruga Brljica (BH).

Udruga u 2014. godini nije imala zaposlenih, dio rada i dalje je bio volonterski, a za dio su isplaćeni honorari temeljem autorskih i studentskih ugovora. Udruga nije u sustavu PDV-a.

Trenutno članstvo broji 38 članova, od čega je daleko najviše (11) arhitekata, a od ostalih struka sa više od jednim članom zastupljene su krajobrazna arhitektura, etnologija, agronomija, arheologija i povijest. Imamo i deset studenata među kojima prevladavaju budući etnolozi, te jednog maslinara. Najstariji član ima 39 godina, a najmlađi 20. Za prijem u članstvo uvjet je sudjelovanje na barem jednoj višednevnoj radionici.

Zahvaljujemo se svim prijateljima, partnerima i donatorima na podršci! Posjetite nas i na Facebooku, doviđenja na terenu!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEN