Udruga Dragodid – izvještaj o aktivnostima u 2014. godini

U 2014. godini udruga Dragodid ostvarila je daljnji napredak u svim poljima svog djelovanja. Članovi udruge sudjelovali su na ili vodili 25 suhozidnih radionica, poduzeli 6 što manjih što većih terenskih istraživanja suhozida, te održali 15 izlaganja (od toga 5 u inozemstvu, te 4 u HR sa inozemnom publikom). Udruga je u 2014. godini surađivala na 4 EU projekta, te postala član Société scientifique internationale pour l’étude pluridisciplinaire de la Pierre Sèche S.P.S. i LAG Terra Liburna. Sklopljeni su ugovori o izradi 3 elaborata suhozidne baštine. Sklopljen ugovor o višegodišnjem (10 godina) korištenju općinskih nekretnina u selu Petrebišća. O svim aktivnostima izvještavano je putem portala Dragodid.org, koji je osim praćenja aktivnosti udruge i u 2014. godini nastavio sa praćenjem svih domaćih i nekih stranih suhozidnih događanja, te praćenjem publikacija i multimedijalnih materijala o suhozidnoj baštini.

RADIONICE:


Modrave-Kalebić 18.-19.1. (organizator Udruga Modrave) – volonteri

Modrave-Kalebić 15.-16.2. (organizator Udruga Modrave) – volonteri

Murter-Colentum 29.3. (organizator Udruga Argonauta) – voditelji + volonteri

Praputnjak-Takala 5.-6.4. (organizator PZ Dolčina) – voditelji + volonteri

Brač-Geaviva 23.-24.5. (organizator udruga Geaviva) – voditelj + volonteri

Velo Grablje-Festival levande 27.-28.6. (organizator udruga Pjover) – voditelji + volonteri

Boka Kotorska-Gornja Lastva 18.-19.6. (organizator udruga EXPEDITIO) – voditelj

Tkon-bunja kod Marina Vidovića+Put glagoljaša+bunja kod Kolanovića 22.-25.6. (organizator TZ Tkon i LAG Laura) – voditelji + volonteri

Mali Lošinj-Sunčana uvala 6.-7.8. (organizator Grad Mali Lošinj)

PETREBIŠĆA 26.7.-3.8. (organizator Dragodid) – domaćinstvo + voditelji + volonteri

Natjecanje u gradnji suhozida Mali Lošinj 28.8. (organizator Grad Mali Lošinj) – voditelji + natjecatelji

Mali Lošinj-Zagazine 4.-5.9. (organizator Grad Mali Lošinj) – voditelji + volonteri

Punta Križa-Lokva Bušuanska 6.-7.9. (organizator Grad Mali Lošinj) – voditelji + volonteri

+ Mali Lošinj 25.8.-7.9. izrada zida u Vrtovima sunca na Čikatu (organizator Jadranka d.d.) – izvođačka ekipa

Pliskovica-2.festival kamna in kamnarstva 20.-21.9. (organizator Razvojno društvo Pliska) – volonteri

Vis-Anatonija otoka 22.-24.9. (organizator udruga Anatomija otoka) – voditelji

Modrave-Šenična cesta-Suhozidi Vranskog jezera 2.-4.10. (organizator PP Vransko jezero) – voditelji + volonteri

Podgora-Drašnice 10.-11.10. (organizator Općina Podgora)

Hercegovina-Brljica 18.-19.10. (organizator Zavičajna udruga Brljica) – voditelj + volonteri

Tkon-Put glagoljaša 25.-26.10. (organizator TZ Tkon i LAG Laura) – voditelji + volonteri

Milasova piramida na Kleku 2.11. (organizator  Domagoj Bojak i hrvatski alpinisti) – voditelj + volonteri

Site de la Montagnette Velleron (Vaucluse) 7.-8.11. (organizator APARE) – volonter

Crikvenica-Gromače Kotora-suhozidne puškarnice 15.-16.11. (organizator Muzej Grada Crikvenice) – voditelji

Murter-Colentum-IPA (organizator udruga Argonauta) 22.-23.11. - voditelji + volonteri

Murter-Colentum 13.-14.12. (organizator udruga Argonauta) – voditelj

Komiža-Put za Sv.Bjož-Dragodid 13.-14.12. (organizator Dragodid + Grad Komiža)

TERENSKA ISTRAŽIVANJA:


Cres-Lošinj 25.8.-7.9.

Vis 20.9.

Modrave 4.10. 

Hvar 22.-23.11.

Murter 29.11.

Tkon 13.-14.12.

PREDAVANJA i sl.:


HKA Područni odbor Dubrovnik 27.3. – Filip Šrajer

From field to Europe, Malaga (Španjolska) 23.4. – Julia Bakota

Mjesec krajobrazne arhitekture – Agronomski fakultet UNIZG 24.4. – Filip Šrajer, Miše Renić

Suhozid-turistička atrakcija, Supetar 22.5. – Filip Šrajer

Moj kažun, Vodnjan 16.5. – demonstracija rada sa kamenim pločama – Filip Bubalo, Miše Renić i Filip Šrajer

Gornja Lastva (Baština pokretač razvoja-Crna Gora) 17.6. – Filip Bubalo

PETREBIŠĆA 26.7.-3.8. – Grga Frangeš, Filip Šrajer

Anatomija otoka, Vis 20.9. – Filip Šrajer

14. međunarodni kongres o suhozidu, El Jadida (Maroko) 22.9. – Filip Bubalo

eCult Dialogue Day, Dubrovnik 25.9. – Filip Šrajer

Kamen pripoveduje, Portorož (Kamen-Most – Slovenija) 27.9. – Marko Pejić

Vitina (Hercegovina) 19.10. – Filip Bubalo

Akcijski plan sustavne obnove suhozida Murterskog kraja, Murter 29.11. – koncepcija i moderiranje radionice – Filip Šrajer

Forum graditeljske baštine, Mali Lošinj 2.12. – Filip Šrajer

SUDJELOVANJA NA EU IPA PROJEKTIMA:

Image
Baština – pokretač razvoja – plaćeni angažman – PREDAVANJE I VOĐENJE RADIONICE

Roof of Rock – plaćeni angažman – ELABORAT O SUHOZIDNOJ BAŠTINI

Kamen Most – plaćeni angažman – ELABORAT O SUHOZIDNOJ BAŠTINI, ORGANIZACIJA RADIONICA I NATJECANJA

Oživi-Održi-Otok-Oćemoli? - PARTNERSTVO NA PROJEKTU – ORGANIZACIJA I VOĐENJE RADIONICA

KONZERVATORSKA PODLOGA STAROGRADSKO POLJE:


Potpisan ugovor o izradi KO kulturnog krajolika Starogradsko polje (UNESCO), nositelj Agronomski fakultet Sveučilišta, partner Dragodid. Ukupna vrijednost 190.000 kn bez PDV-a.

UGOVOR O 10-godišnjem KORIŠTENJU PETREBIŠĆA:


Potpisan ugovor o 10-godišnjem korištenju objekata u vlasništvu Općine Mošćenička Draga na Petrebišćima.

FINANCIJE:


Ukupni prihodi Udruge u 2014. godini iznosili su 190.031,54 kn, od čega 61.080,81 iz projektnih donacija, 3.500 od članarina, a 125.450,73 kn od lokalnih partnera koji su članove Udruge angažirali za organizaciju i vođenje suhozidnih radionica, organizaciju dolaska volontera i izradu elaborata suhozidne baštine.

Projektne donacije su dobivene od Ministarstva kulture, Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Grada Komiže, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Agencije za mobilnost i programe EU za program Mladi na djelu. Treba spomenuti i pomoć u organizaciji i opremi od JU Park prirode Učka i Općine Mošćenička Draga, te tvrtki Jadranka kampovi d.o.o. iz Malog Lošinja i Alternatura d.o.o. iz Komiže.

Lokalni partneri bili su regionalne razvojne agencije DUNEA i IDA, Otočna razvojna agencija Cres, JU Park prirode Vransko jezero, gradovi Komiža, Crikvenica i Mali Lošinj, općine Tkon i Podgora, TZ Tkon, PZ Dolčina Praputnjak, te udruge Gea Viva iz Milne na Braču, Udruga Modrave Murter-Betina, Udruga Argonauta iz Murtera, Pjover iz Velog Grablja na Hvaru, Expeditio iz Kotora (CG) i Zavičajna udruga Brljica (BH).

Udruga u 2014. godini nije imala zaposlenih, dio rada i dalje je bio volonterski, a za dio su isplaćeni honorari temeljem autorskih i studentskih ugovora. Udruga nije u sustavu PDV-a.

Trenutno članstvo broji 38 članova, od čega je daleko najviše (11) arhitekata, a od ostalih struka sa više od jednim članom zastupljene su krajobrazna arhitektura, etnologija, agronomija, arheologija i povijest. Imamo i deset studenata među kojima prevladavaju budući etnolozi, te jednog maslinara. Najstariji član ima 39 godina, a najmlađi 20. Za prijem u članstvo uvjet je sudjelovanje na barem jednoj višednevnoj radionici.

Zahvaljujemo se svim prijateljima, partnerima i donatorima na podršci! Posjetite nas i na Facebooku, doviđenja na terenu!

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Print
  • Tumblr

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 atts
0

Otvorene prijave za nagradu Tripun Bokanić

Klesarska škola Pučišća, u suradnji s Oris Kućom arhitekture, poziva na dostavu dokumentacije projekata i radova ostvarenih u razdoblju od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2018. za natječaj za Nagradu Tripun Bokanić Klesarske škole Pučišća 2019. i izložbu prijavljenih radova. Nagradom se vrednuju iznimna ostvarenja i postignuća na području oblikovanja u kamenu.

Screenshot_1
Foto: Josip Belamarić

Rok predaje dokumentacije je utorak, 7. 5. 2019., do ponoći, a materijale potrebne za prijavu na natječaj možete preuzeti ovdje.

Radovi zaprimljeni na natječaju konkuriraju za Nagradu u sljedećim kategorijama:
• najuspješnije arhitektonsko ostvarenje
• najuspješniji restauratorski zahvat
• najuspješnije oblikovanje uporabnog predmeta ili pojedinačnog arhitektonskog ili dekorativnog elementa
• najuspješniji edukacijski, kustoski, publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad
• najuspješnije oblikovanje suvenira u kamenu

Radove pristigle na natječaj ocjenjivat će stručni žiri u čijem su sastavu ove godine akademik Nikola Bašić, dipl.ing.arh., prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh., akademik Dinko Kovačić, dipl.ing.arh. i Zdravko Matijašić, majstor klesar – stručnjaci koji su svojim radom značajno doprinijeli promociji gradnje u kamenu.

Otvorenje izložbe radova pristiglih na natječaj i dodjela Nagrade održat će se 17. 5. 2019. godine u Pučišćima na Braču. Zagrebački postav izložbe planira se za kraj 2019. godine u Oris Kući arhitekture.

Izvor: Oris

Klesarska škola Pučišća, u suradnji s Oris Kućom arhitekture, poziva na dostavu dokumentacije projekata i radova ostvarenih u razdoblju od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2018. za natječaj za Nagradu Tripun Bokanić Klesarske škole Pučišća 2019. i izložbu prijavljenih radova. Nagradom se vrednuju iznimna ostvarenja i postignuća na području oblikovanja u kamenu. Foto: Josip […]

Read More »

 atts
0

Najava: Kamik i gromači 2.

* Zbog najavljene kiše, termin radionice se pomiče na idući vikend, 4.-5. svibnja! *

Svi ljubitelji kulturne baštine i zainteresirani ljudi dobre volje pozvani su da se priključe u obnovi suhozida i pritom nauče više o vještini zidanja “u suho”! 2. radionicu obnove suhozida u Lovranu organizira udruga Interval u suradnji s Dragodidom 27. i 28. travnja 4. i 5. svibnja 2019. u vremenu od 9 do 16 sati.

Obnova suhozida voditi će se pod budnim očima naša dva voditelja na povijesnoj stazi koja povezuje Lovran sa Lovranskom Dragom te na graničnoj općinskoj čestici 822 u Tuliševici.

Organizatori mole da ponesete radnu odjeću i obuću i bocu vode, a „pun pijat“ osigurajte najavom do 2.5. na br. mob: 091 7888 087 ili komentarom na fb eventu “Kamik i gromači”.

Radionica je besplatna!

Uputa do lokacije:
Pratite glavnu cestu za Lovransku Dragu cca 5 min. Na izlazu iz Lignja (u opasnom zavoju) s lijeve strane produžite za “Janjetići”. Kad prođete Villu More uđite na prvo skretanje lijevo (nizbrdna cesta) i spojite se na noviju cestu s desne strane (nizbrdo). Kada ugledate privatni portun skrenite desno i parkirajte. Nalazimo se cca 50m niže od parkinga.

Za sve koji dolaze na radionicu, a žive izvan Lovrana, PP Učka velikodušno je ustupio “Dom za mlade volontere“ u Lovranskoj Dragi gdje volonteri mogu prespavati.

Radionicu “KAMIK I GROMAČI” podržava RIJEKA 2020 – EPK, a sufinancirana je sredstvima Primorsko-goranske županije i Općine Lovran.

Radujemo se Vašem odazivu!

cover-kamik-i-gromaci-2019 kamik-i-gromaci-2019

* Zbog najavljene kiše, termin radionice se pomiče na idući vikend, 4.-5. svibnja! * Svi ljubitelji kulturne baštine i zainteresirani ljudi dobre volje pozvani su da se priključe u obnovi suhozida i pritom nauče više o vještini zidanja “u suho”! 2. radionicu obnove suhozida u Lovranu organizira udruga Interval u suradnji s Dragodidom 27. i 28. travnja […]

Read More »

 atts
0

Najava: predavanje o suhozidnoj baštini (Lovran)

Udruga Interval u suradnji s Općinom Lovran ovog utorka – 23.04. u 17 sati u galeriji Laurus organizira predavanje „Suhozidna baština Hrvatske i njena valorizacija“ ususret suhozidne radionice „Kamik i gromači“ koja će se odviti 27. i 28.04. u Lovranu. Predavanje će održati naša članica Romina Tominić.

Udruga Interval priznati je partner „Europske prijestolnice kulture 2020“ u sklopu programskog pravca „27 susjedstva“ te predstavlja Susjedstvo Lovran kojem je cilj uključenje i participacija građana u zajedničkom planiranju i oživljavanju Lovrana, te stvaranje, njegovanje i razvoj vještina unutar postojeće zajednice.

Predavanje je otvoreno za širu javnost.

Radujemo se Vašem dolasku!

Lovran-Lovranska_Draga

Udruga Interval u suradnji s Općinom Lovran ovog utorka – 23.04. u 17 sati u galeriji Laurus organizira predavanje „Suhozidna baština Hrvatske i njena valorizacija“ ususret suhozidne radionice „Kamik i gromači“ koja će se odviti 27. i 28.04. u Lovranu. Predavanje će održati naša članica Romina Tominić. Udruga Interval priznati je partner „Europske prijestolnice kulture […]

Read More »

 atts
0

Bakarski prezidi, osmi put

Tekst: Mislav Tovarac
Foto: Ivona Miloš

Posljednji vikend prošloga mjeseca (29. – 31.3.2019.) proveli smo na već tradicionalnoj radionici obnove bakarskih prezida, impresivnom spomeniku pučkog graditeljstva i ljudske upornosti. Lokalitet Takala poseban je radi svoje jedinstvenosti među kulturnim krajolicima Hrvatske, štoviše već je 1972. prepoznat kao mjesto posebne vrijednosti te dobiva status zaštićenog spomenika kulture.

S obzirom da je područje Bakarskog zaljeva u godinama nakon II. svjetskog rata, kao i ostatka Hrvatske dijelom napušteno, dio prezida je zapušten i ostavljen na milost prirodnim procesima. Tako da se veći dio Takala danas nalazi pod šumom, a zidovi koji su nekoć omogućavali uzgoj loze i hranili mještane polako gube formu i propadaju.

Četiri do pet generacija Praputnjaraca su zidali ove terase od zadnjih desetljeća 18. do početka 20. stoljeća, u nadi da se izdignu iz siromaštva. Iskrčene dijelove između terasa su punili zemljom donešenom s okolnih planina te u nju sadili lozu i proizvodili vrhunski autohtoni pjenušac Bakarsku vodicu, danas službenu ‘Staru Bakarsku vodicu’. Naziv duguju ‘takanju’ – kotrljanju posječenih balvana do mora, gdje su ih ukrcavali na jedrenjake i prodavali, što je seljacima bio dodatni izvor prihoda.

Industrijska revolucija koja je u svijetu započela krajem osamnaestog stoljeća, zaobišla je Hrvatsku. Proces industrijalizacije kod nas počinje pedesetih godina prošlog stoljeća i upravo u tom periodu dolazi do promjene u načinu života koja je dovela do zapuštanja Bakarskih prezida. Kako bi se oni u današnje doba revitalizirali i ponovno koristili potrebno je dati im novi smisao i kontekst u svijetu koji se postepeno odmičeod agrikulture na ovako maloj razini. S tim ciljem je kulturno-društvena udruga ‘Praputnjak’ 2001. godine pokrenula revitalizaciju vinograda Takala, i započela sadnju trseva sorte belina. Nešto kasnije 2002. godine osniva se Poljoprivredna zadruga „Dolčina“ koja je nositelj projekta revitalizacije vinograda. Projekt oživljavanja vinograda provodi se u želji da se promovira važnost Bakarskih prezida te poboljša njihovo stanje i radni uvjeti za lokalne vinogradare. Iz istih razloga održana je i ova radionica tijekom koje su radove voditi lokalni mentori i volonteri udruga iz organizacije.

Ovogodišnja 8. radionica uređenja i popravka porušenih gromača na starinski način, održana pod pokroviteljstvom Grada Bakra i Primorsko-goranske županije, okupila je brojne volontere iz različitih dijelova Hrvatske.
Tokom dva dana naših radnih akcija, popravljeno je nekoliko urušenja. Kod zapuštenih zidova takvi oblici urušavanja su česti, a na Takala su posebno problematični radi malog manevarskog prostora i poprilične strmine na kojoj je potrebno raditi. No, svaki očišćeni i oživljeni dolac još je jedan korak prema revitalizaciji vinograda, a oni su, kao i volonteri i sudionici radionice, brojniji svake godine.

image001
Prva lokacija i najčešća situacija za obnovu

image002
Kako bi se zid vratio u prvotno stanje, potrebno je očistiti urušenje do zdravog dijela, što često znači do temelja

image003
Druga ekipa je u međuvremenu popravljala manja urušenja na zidu međašu

image004
Dio akcije popratili su lokalni mediji, a ostatak fotografija možete naći ovdje.

Tekst: Mislav Tovarac Foto: Ivona Miloš Posljednji vikend prošloga mjeseca (29. – 31.3.2019.) proveli smo na već tradicionalnoj radionici obnove bakarskih prezida, impresivnom spomeniku pučkog graditeljstva i ljudske upornosti. Lokalitet Takala poseban je radi svoje jedinstvenosti među kulturnim krajolicima Hrvatske, štoviše već je 1972. prepoznat kao mjesto posebne vrijednosti te dobiva status zaštićenog spomenika kulture. […]

Read More »

 atts
0

Suhozidi i suhozidari Vranskog jezera 2019.

Tekst: Mislav Tovarac
Foto: Mislav Tovarac, Norma Fressel

U Parku prirode Vransko jezero u razdoblju od 1.4. do 6.4. održan je volonterski program Suhozidar/ka.

Već četvrti takav program se uspješno održao, okupio je četvero volontera koji su pod nadzorom i vodstvom naših članova obnovili tridesetak metara suhozida koji je ranije u godini bio uklonjen bagerom radi proširivanja ceste. Kroz pet radnih dana volonteri su prošli sve osnovne zahvate potrebne za sanaciju urušenih suhozida, te su završenjem programa osposobljeni da se ovakvim intervencijama mogu baviti samoinicijativno.

Inače Park prirode Vransko jezero, tj. jezero Vrana bilo je od iznimne strateške važnosti za sve ljude koji su ga koristili kroz povijest, te je kao posljedica toga velik dio njegove okoline pretvoren u agrikulturno zemljište i ukroćen. Ogromna mreža suhozidnih struktura koja opasava čitavo jezero svjedok je tome. Osim uobičajenih zidova sa jednim ili dva lica, bunja i ostalih tipova gradnje u suho, Vransko jezero sadrži još nekoliko kurioziteta koje je teško ili nemoguće naći drugdje u Hrvatskoj, primjerice suhozidne vrše za jegulje kojih ima desetak u blizini lokacija na kojima smo radili tih pet dana. Tako su volonteri osim osnovnih i praktičnih znanja o gradnji u suho imali priliku saznati još nešto više o aspektima života vezanog uz Vransko jezero kroz povijest.

Na prvoj lokaciji, na kojoj smo proveli puna četiri dana prvo čisteći gomilu kamenja, a kasnije i gradeći zid, situacija je bila savršena za edukativan zahvat ove naravi. Osiguran pristup, djelomični hlad i obilje građevnog materijala omogućili su nam da u rekordnom roku definiramo novi zid i podignemo ga iz temelja.

image001
Situacija prvi dan, nakon čišćenja suvišnog materijala i postavljanja temelja za novi zid

image003
Stanje drugi dan, zid poprima formu

image005
Završni radovi

image009
Naša ekipa

Na drugom gradilištu, zadnji dan programa pridružili su nam se i lanjski volonteri na lokaciji uz samo jezero, pa su zajedničkim snagama obnovili zidove urušene tijekom prirodnog poplavljivanja jezera prošle godine.

image011 image013 image015
Završno stanje

Ovom prilikom želimo zahvaliti volonterima na interesu za suhozidnu gradnju, predanom radu i dobrom duhu tokom cijele radionice, te Parku prirode na ukazanom povjerenju i dugogodišnjoj suradnji.  Više fotografija iz akcije možete pronaći ovdje.

 

Tekst: Mislav Tovarac Foto: Mislav Tovarac, Norma Fressel U Parku prirode Vransko jezero u razdoblju od 1.4. do 6.4. održan je volonterski program Suhozidar/ka. Već četvrti takav program se uspješno održao, okupio je četvero volontera koji su pod nadzorom i vodstvom naših članova obnovili tridesetak metara suhozida koji je ranije u godini bio uklonjen bagerom […]

Read More »