Radna akcija na grčkoj kuli na Hvaru

Na poziv dr. Kirigina, Udruga Dragodid sudjelovala je u izradi jednog jednostrukog i jednog dvostrukog suhozida, kako bi se lokalitet zaštitio od mogućih devastacija, a čiji su najizloženiji slojevi pokriveni mrežom i kamenjem. U doglednoj budućnosti zamišljena je i radionica obnove krovište objekta koji bi služio kao pokazna zgrada. Uz dr. Kirigina, na iskapanjima su sudjelovali i arheolozi dr. Petar D. Popović, Asja Zec, Nikša Vujnović, Barbara Olujić i Ivana Protulipac. Tekst i snimke: F. B.


Skica mjerenja


Mlade snage arheologije

Čak 22 godine bilo je potrebno da se nastave arheološka istraživanja na grčkoj kuli iz IV. st.p.K., smještenoj na predjelu Maslinovik na sjevernoj strani starogradske Hore na otoku Hvaru, te da ste ovaj iznimno vrijedan lokalitet u potpunosti istraži i konačno predstavi javnosti. Tada i sad, na iskopavanjima je sudjelovao dr. Branko Kirigin iz Arheološkog muzeja u Splitu.

– Ove godine smo zahvaljujući sredstvima koje je osigurala Agencija za upravljanje Starogradskim poljem, konačno nastavili istraživanja na ovom lokalitetu. Ovo je jedna od kula koja je djelovala u sklopu antičkog obrambenog sistema i koja se u jednom momentu u povijesti urušila. Temelji kao i cijela kula bili su izgrađeni tehnikom suhozida od velikih kamenih blokova, s obzirom da smo osim grčke keramike pronašli i artefakte iz brončanog doba, vjerujemo da je ovo utvrđenje nastalo na brončanoj gomili, na što upućuje sloj sa sitnim kamenjem (tipičnim za gomile) koje smo ove godine otkopali – tvrdi Kirigin.

Čini se da bi upravo nedavno stavljanje Hore pod zaštitu UNESCO-a, moglo pozitivnu utjecati na sudbinu ovog iznimnog suhozidnog lokaliteta. Naime, dio materijala sa osmatračnice korišten je u gradnji nekoliko neposrednih objekata, a vrlo vjerojatno je potaknulo nastanak obližnjih zaseoka. Na pedesetak metara zračne linije, nalaze se dva sklopa objekata građenih u suhozidnoj tehnici sa nekoliko iznimnih primjera tradicionalne tehnike, no nažalost obrasli makijom.

Ukoliko bi se osigurala sredstva, pristupilo bi se otkupu parcele i stavljanjem u funkciju svih objekata u nekakvi vid kulturno-turističke ponude. Dok bi se uz kulu(čiji bi se elementi propisni interpretirali) postavila konstrukcija, s čijeg vrha bi posjetitelj mogao dobiti uvid u njegovu povijesnu funkciju, dok bi objekt neposredno uz kulu služio kao pokazna zgrada, a obližnja naselja (za što postoji interes) usmjerili bi se u jedan vid eko turizma, pa bi cijele područje moglo zaživjeti kao malo izletište.

Na poziv dr. Kirigina, Udruga Dragodid sudjelovala je u izradi jednog jednostrukog i jednog dvostrukog suhozida, kako bi se lokalitet zaštitio od mogućih devastacija, a čiji su najizloženiji slojevi pokriveni mrežom i kamenjem. U doglednoj budućnosti zamišljena je i radionica obnove krovište objekta koji bi služio kao pokazna zgrada. Uz dr. Kirigina, na iskapanjima su sudjelovali i arheolozi dr. Petar D. Popović, Asja Zec, Nikša Vujnović, Barbara Olujić i Ivana Protulipac.

Tekst i snimke: F. B.


Temelji kule


Dr.Kirigin i kameni blokovi


Dio nalaza grčke keramike


Voditelj iskapanja


Pokrivanje arheoloških slojeva


Pokrivanje pregradnog suhozida


Iskopani sloj


Detalj temelja kule


Spoj otkrivenog i zatrpanog sloja


Novi pregradni suhozid


Suhozidna zaštita od devastacije


Detalj suhozida


Završena suhozidna zaštita


Jednostruki pregradni zid


Gotovi radovi


Trim u obližnjem zaseoku


Detalj kuće


Kompleks zgrada


Mogući eko turizam


Trim pred urušavanjem


Urušen krov trima ili teze


Pokazna zgrada


Pokazna zgrada za obnovu


Trim bez vrha


Kompleks zgrada


Kompleks zgrada


Krušna peć spojena na zid kuće


 Kraj ili početak

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEN