Kontakt

4 GRADA DRAGODID
Sjedište: Put iza nove bolnice 5a, 21000 Split
Pošta: Prilaz baruna Filipovića 4, 10000 Zagreb
info@dragodid.org

Julia Bakota Švencbir, koordinatorica, 092/165 2392
Filip Bubalo, 091/318 1978 (Splitsko-dalmatinska županija)
Grga Frangeš, 095/913 3955 (Primorsko-goranska županija)
Miran Križanić, 091/577 4253 (Zadarska županija)
Jelena Kulušić, 091/782 9654 (Šibensko-kninska županija)
Filip Šrajer, 091/2444 263 (Zagreb)
Anita Trojanović, 099/723 1916 (Dubrovačko-neretvanska županija)

MB: 2332850
OIB: 01037225660
IBAN: HR0524070001100643928 (OTP)
SWIFT (BIC): OTPVHR2X