Suhozid.hr

*click here to see the text in English
Roll-up_suhozid.hr_WEB_02

ŠTO JE SUHOZID.HR?

Suhozid.hr je otvoreni javni popis hrvatske suhozidne baštine. Osmislili su i vode ga aktivisti sa hrvatske suhozidne i geoinformacijske scene. Pridružite nam se!

Popis je otvoren za svaki prinos koji proširuje ili produbljava sliku suhozidnih fenomena i njihovog rasprostiranja duž istočne obale Jadrana i njena zaleđa. Zanima nas svaki zid, svaka građevina, svako naselje koje je u svom ambijentu zadržalo elemente gradnje usuho, svaki krajolik sa svojom kamenom čipkom i točkama-vidikovcima sa kojih ga možemo doživjeti. Zanimaju nas i ostali tragovi čovjekovog korištenja prostora, kao što su kapelice, mirila, stećci i drugi kameni biljezi, bunari, lokve, ostaci vapnenica i drevni putevi.

Suhozid.hr je pušten u rad u proljeće 2013. godine kao otvoreni WebGIS sustav s mogućnošću mobilnog unosa lokaliteta (samo za Android). Nakon nekoliko godina rada na poslužitelju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sustav je preseljen na platformu GISCloud, putem programske podrške osvojene na natječaju GIS Day Contest 2016.

KAKO MOGU SUDJELOVATI?

Slanjem fotografije sa točnom lokacijom neke suhozidne građevine, strukture ili ambijenta. Uz fotografiju su dobrodošli i razni podaci, a pogotovo lokalni nazivi, dimenzije ili skice, podaci o graditeljima i nastanku, te nekadašnjim i današnjim korisnicima.

Nije bitno je li lokalitet već unesen u popis: ponekad neka nova fotografija ili podatak može otkriti do sada nepoznatu a vrijednu činjenicu o našem prostoru i njegovim graditeljima. Također, pozivamo zainteresirane da idejom ili komentarom doprinesu što funkcionalnijem popisu.

TEHNIČKE UPUTE:

Najjednostavniji način za sudjelovanje u Suhozid. hr je korištenjem besplatne mobilne aplikacije:

iOS – https://i.diawi.com/RU5UhF
VAŽNO: za korištenje iOS aplikacije potrebno je e-mailom poslati uredništvu 40-znamenkasti UDID broj uređaja kako bi se isti registrirao kod developera! Koji je moj UDID broj?
Suhozid-ios
Android – https://i.diawi.com/CyMrvg
Suhozid-Android

Alternativno, lokalitete je moguće unositi u Suhozid.hr i slanjem podataka našim administratorima na e-mail adresu popis@suhozid.hr.

POZIV VLASNICIMA

Ukoliko se ne slažete da vaša građevina bude javno vidljiva na Suhozid.hr, ili želite ispraviti neki podatak, molimo kontaktirajte nas na adresu vlasnik@suhozid.hr!

POŠTOVANJE ZA LJUDE I KAMEN

Poštujmo vlasništvo zbog kojeg je ova baština nastala i respektirajmo vlasnike od kojih se ne da naći ni boljih vodiča. Također, obratite pozornost na vlastito zdravlje i sigurnost od ozljeda prilikom obilaska krajolika.

Uredništvo Suhozid.hr ne može odgovarati za eventualnu štetu nastalu neovlaštenim ulaskom na privatni posjed iz razloga posjećivanja ili unosa novih lokaliteta u popis, kao i za eventualne ozljede nastale prilikom posjeta suhozidnim lokalitetima.

***************************************************************************

Kontakt: popis@suhozid.hr

Uredništvo/editorial board: Filip Šrajer (glavni urednik), Jadran Kale, Goran Andlar, Grga Frangeš, Filip Bubalo

***************************************************************************

WHAT IS SUHOZID.HR?

*open Suhozid.hr 

Suhozid.hr is the open public inventory of  the Croatian dry stone heritage. It is created and run by dry stone and geo-information enthusiasts. Join us!

The inventory is open to every contribution that widen or deepen the knowledge on the dry stone buildings and their distribution along the Adriatic’s east coast and hinterland. We are interested in every wall, every object, every settlement and ambient that comprise dry stone elements, every landscape with its stone lace and the places from which it can be observed. We are also interested in the other traces of human presence in the landscape: chapels, tombstones and other stone landmarks, water wells, cisterns and ponds, remains of the lime kilns and ancient roads. 

Suhozid.hr was launched in spring 2013 as a public WebGIS site with the mobile data collection functionality. After several years of operation on server of University in Zagreb, the inventory was migrated to GISCloud platform, as a result of winning the GIS Day Contest 2016

HOW CAN I PARTICIPATE?

By sending the photo of the dry stone building, structure or ambient with the accurate location information. Along with the photo, other information such as local name, dimensions and sketches, information on builders and origin, former or present use and users.

It doesn’t matter whether the locality is already in the database: sometimes a new photo or a fact can reveal unknown and valuable fact on the space and its builders. We also invite everyone interested to contribute to better functionality of the database by giving a commentary or an idea. 

TECHNICAL INSTRUCTIONS:

The easiest way to participate in Suhozid.hr is by using the mobile application:

iOS https://i.diawi.com/RU5UhF
IMPORTANT: In order to use iOS App it’s necessary to send your phone’s 40-digit UDID number to us by e-mail so it can be registered by the developer.  What’s my UDID?
Suhozid-ios
Android – https://i.diawi.com/CyMrvg
Suhozid-Android

Alternatively, the materials can be submitted by sending an e-mail to popis@suhozid.hr.

INVITATION TO THE OWNERS

If you dont’t wont the building you own to be visible on Suhozid.hr, or if you want to correct some data, please write to vlasnik@suhozid.hr!

RESPECT FOR THE PEOPLE AND THE STONE

Rspect the ownership that was the reason that this heritage was built, and respect the owners – beside whom we will not find any better field guides. Also, please take care of your own health and safety during landscape visits.

Editorial board of Suhozid.hr can not be responsible for the possible damage caused by unauthorized access to a private property for the reasons of visiting or inscribing the dry stone localities to this inventory, as well as for the possible injuries occurred during visiting the dry stone sites.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Print
  • Tumblr

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 GRADA DRAGODID je korisnik institucionalne podrške Nacionalne
zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.