Author: Miran

  • Natječaj SDŽ za obnovu bunara i lokvi

    Prenosimo vijest da je Splitsko – dalmatinska županija početkom veljače objavila javni poziv za obnovu i revitalizaciju otvorenih bunara i lokvi građenih tradicijskom gradnjom. Poziv je upućen jedinicama lokalne samouprave na području SDŽ koje, između ostalih uvjeta, imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa obnove. Prijavljeni projekti obnove također moraju biti ocijenjeni […]

4 GRADA DRAGODID je korisnik institucionalne podrške Nacionalne
zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.