Jadranski suhozidi: Kulturna baština Srednjeg Velebita

Autori Martina Ivanuš, Rene Lisac i Dalibor Šušnjić ove su godine obradili područje Srednjeg Velebita od prijevoja Veliki Alan do Oštarijskih vrata. Studiju je naručio Park prirode Velebit.

Web premijera: nakon kulturne baštine Sjevernog Velebita, obrađene u konzervatorskoj studiji, autori Martina Ivanuš, Rene Lisac i Dalibor Šušnjić ove su godine istom metodom obradili područje Srednjeg Velebita od prijevoja Veliki Alan do Oštarijskih vrata. Studiju je naručio Park prirode Velebit.

Kulturna baština Srednjeg Velebita (.pdf 17 MB)
Autori: Martina Ivanuš, Rene Lisac i Dalibor Šušnjić

SADRŽAJ:

Uvod
Prostorno povijesni pregled
Život na velebitskim padinama
Karakteristike krajobraza
Krajobrazne cjeline
Crni dabar
Ravni dabar
Došen dabar
Došen duliba
Došen plana
Došen ruja
Bačić duliba
Radlovac
Skorpovac
Vrbanska duliba
Mlinište
Smjernice za adaptaciju postojećih stanova
Stanje evidencije kulturnih dobara i obveze iz planova šireg područja
Plan zaštite kulturnih dobara
Ocjena stanja mogućnosti i ograničenja
Literatura 


 

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

hrHR