Jesenska škola tradicionalne i održive gradnje u Frasti, Grčka

U jesen 2023. sudjelovali smo na školi tradicionalne i održive gradnje grčke organizacije Boulouki.

tekst: Ana Burić
fotografije: Ana Burić

U jesen 2023. pozvani smo ponovno sudjelovati u jesenskoj školi tradicionalne i održive gradnje organiziranoj od strane grčke partnerske organizacije Boulouki (interdisciplinarni istraživački kolektiv fokusiran na proučavanje tradicionalnih tehnika gradnje i prirodnih materijala s ciljem očuvanja i daljnjeg prenošenja znanja uz praktične radionice i uključivanje lokalne zajednice).

Cilj radionice bio je usmjeren na suhozidine tehnike gradnje, prvenstveno tradicionalno kameno popločenje-kaldrmu, uz istraživanje veze između tradicionalnih tehnika gradnje i problematike današnjice u odnosu na održivost i smanjenje ekološkog utjecaja suvremene gradnje. Navedene teme obrađivale su se na konkretnom primjeru obnove škole u Frasti, novog istraživačkog i obrazovnog centra kojeg Boulouki planira obnoviti kroz niz sličnih radionica. Program je osmišljen kao 12-dnevna radionica koja kombinira setove predavanja eminentnih stručnjaka, vježbe na terenu, studijske izlete te 5-dnevni praktični rad na terenu.

Lokacija radionice bila je mjesto Frasta u magičnoj planinskoj regiji Tzoumerka na sjeverozapadu
Grčke.

Rijeka Arachthos i most Plaka u Frasti

Škola je bila otvorena za javnost. Sudjelovalo je 20ak sudionika većim dijlom iz Grčke, uz par internacionalnih izuzetaka (Hrvatska, Francuska, SAD, Poljska), uglavnom studenti, doktorandi, mladi profesionalci (arhitektura, građevina, arheologija, kemijski tehničari,…) te lokalci zainteresirani za kamenu gradnju.

Boulouki je okupio hvalevrijednu ekipu, od organizatora, lokalaca do vrhunskih akademskih profesora i stručnjaka na temama vezanim uz prirodno graditeljstvo i kulturno nasljeđe (kamen, drvo, mort, zemljana arhitektura), uz internacionalne i lokalne majstore (drvo, kamen).

Škola u Frasti, novi istraživački i obrazovni centar udruge Boulouki

Prvi dio radionice organiziran je kao petodnevni set predavanja od strane organizatora i gostujućih profesora, svaki dan s posebnom temom koja se obrađivala prvo teoretski, a zatim uz vježbe na terenu. Nakon teoretskog dijela, uslijedio je dvodnevni dio radionice otvoren za javnost gdje su sudionici zajedno s lokalnom zajednicom sudjelovali u kolektivnom čišćenju staze od škole do mosta
Plaka, obilasku lokacija prošlih radionica slične tematike te nizu javnih predavanja s otvorenim diskusijama na temu: Interpretacije arhitektonskog nasljeđa, povijesnog, arheološkog i etnografskog značaja graditeljske baštine otočnih i planinskih krajeva Mediterana.

Teoretski dio radionice i pokazne vježbe

Zadnji dio radionice sastojao se od petodnevnog praktičnog rada s ciljem izvedbe prilaznog stepeništa dvorišta škole tehnikom kaldrme – tradicionalnog kamenog popločanja bez veziva. Participanti su formirali tri grupe koje su se naizmjenično rotirale na tematski podijeljenim zadacima kako bi svi imali priliku sudjelovati na svim praktičnim vježbama. Rad je bio podijeljen na vađenje i selekciju kamene građe direktno s nalazišta, klesanje i kaldrmu, te vođen i nadziran od strane lokalnih majstora koji su nas direktno kroz praksu podučavali tehničkim karakteristikama materijala i izvođenja.

Praktični dio radionice

Zadnji dio radionice sastojao se od petodnevnog praktičnog rada s ciljem izvedbe prilaznog stepeništa dvorišta škole tehnikom kaldrme – tradicionalnog kamenog popločanja bez veziva. Participanti su formirali tri grupe koje su se naizmjenično rotirale na tematski podijeljenim zadacima kako bi svi imali priliku sudjelovati na svim praktičnim vježbama. Rad je bio podijeljen na vađenje i selekciju kamene građe direktno s nalazišta, klesanje i kaldrmu, te vođen i nadziran od strane lokalnih majstora koji su nas direktno kroz praksu podučavali tehničkim karakteristikama materijala i izvođenja.

Obilazak značajnih mjesta u regiji

Tzoumerka nas je još jednom ostavila bez daha svojom prirodnom i kulturnom baštinom, a Boulouki još jednom oduševio organizacijom i selekcijom predavača, raznih stručnjaka i participanata. Kroz dvanaest dana intenzivnog učenja, druženja, izmijene iskustava, obilaska okolnih mjesta i svih otvorenih restorana i taverni, te iskušavanjem svih tradicionalnih jela postignuta je inspirativna kohezija između svih sudionika i osigurana daljnja suradnja na sličnim projektima.

Prilazno stepenište školi – rezultat praktičnog dijela radionice

Jedan komentar

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

hrHR