Nova saznanja o Farskoj hori

Miće Gamulin: Četiri antičke limitacijske mreže Farskoga polja na otoku Hvaru (2011.) .pdf

Sažetak:

Grčki polis Far (Pharos) osnovan je 385. pr. Kr. na području Staroga Grada na otoku Hvaru. U polju oko polisa do danas je kamenim suhozidima očuvana limitacijska mreža antičkih kolonista. Rad donosi rezultate istraživanja koja su pokazala da je poznata dominantna limitacijska mreža Fara najvjerojatnije tek treća u nizu od četiri podjele kojih se tragovi prepoznaju u Farskom polju. Intenzivni tragovi triju mreža mogu se slijediti na teritoriju polisa i njegova polja, a tragovi četvrte mreže slijede se samo na području polisa.

foto: Boris Kragić, preuzeto sa http://www.starogradsko-polje.net

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Print
  • Tumblr

Posted

in

by

Comments

One response to “Nova saznanja o Farskoj hori”

  1. […] polje ili Faroska hora najvrjedniji je hrvatski kulturni krajolik, sa jasno vidljivim ostacima starogrčke i kasnije rimske suhozidne parcelacije, pojedinačnim arheološkim lokalitetima (kao npr. grčka obrambena kula na Maslinoviku) i brojnim […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *