Zaštita umijeća gradnje suhozida – i dalje otvoreno pitanje

Polemička rekapitulacija dosadašnjih administrativnih zaštita suhozidnih kulturnih dobara i nekih praksi obnove, u članku Jadrana Kale!

Ove godine, točnije 12. lipnja 2015., ući ćemo u treću i posljednju godinu preventivne zaštite umijeća zidanja usuho kao kulturnog dobra.

Naime, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnh dobara, nakon trogodišnje preventivne zaštite dobro se mora ili trajno upisati u Registar kulturnih dobara, ili će zaštita prestati važiti.

Povodom toga upućujemo na članak Jadrana Kale Zaštita vještine gradnje suhozida kao nematerijalne kulturne baštine koji je prošle godine iz (neadekvatno obrazloženih) formalnih razloga odbijen za objavu u Godišnjaku zaštite spomenika kulture, te ga je autor nakon toga stavio u javnu domenu. Članak donosi pregled svih dosadašnjih zaštite suhozida u Hrvatskoj, uz neke svjetske primjere, te polemizira sa detaljima i koncepciji obnove nekih od zaštićenih suhozidnih kulturnih dobara, pogotovo Rašine bunje kraj Vodica koja se nedugo nakon obnove zarušila.

Autorovim riječima sa bloga Vrulje:

Bit će mi drago ako netko bude imao koristi od ovog članka koji je lani povoljno recenziran no pred tisak prošlog tjedna ipak odbijen. Predlaganje za uvrštavanje na nekom drugom mjestu nema mnogo smisla jer je pisan za naš jedini konzervatorski časopis “Godišnjak zaštite spomenika kulture”, za kakav strani časopis bi to bilo preopširno. Izostavio sam fotografije, jer nisu samo moje.

GZSK36Kale

Creative Commons License
Zaštita vještine gradnje suhozida kao nematerijalne kulturne baštine by Jadran Kale is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jedan komentar

  1. Posebno bolesno i apsurdno je što je Sabor RH usvojio i potvrdio več 2002

    ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O EUROPSKIM KRAJOBRAZIMA koju za primorsku Hrvatsku čine upravo suhozidi u svim svojim manifestacijama.

    http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_10_12_144.html

    Čovjek bi rekao da institucije u Hrvatskoj nemaju pojma što im kolege u drugim Ministarstvima kao da se radi o tijelima različitih država, a ne jedno te iste.

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

hrHR