Tag: slamnati krov

 • Dragodid u Helsinkiju

  Dragodid u Helsinkiju

  Ne, nismo dobili još jednu europsku nagradu, nego su suhozidi u finskoj metropoli i okolici Filipa Bubala inspirirali na reportažu, razmišljanje o kulturnoj baštini i povlačenje paralela i dijagonala sa našim hrvatskim “slučajem”.

 • Radionica Petrebišća – nakon tri godine

  Uspjehom ovogodišnje radionice na Petrebišćima moglo bi se reći da smo zaokružili jedan ciklus obnove sela. U tri radionice obnovili smo jedan kameni i jedan slamnati krov, uredili okoliš sela i uspostavili međunarodni volonterski link. Prilika za opširniji izvještaj.

 • Pressclip: Petrebišća 2012

  Pressclip: Petrebišća 2012

  Novi list, 19.8.2012. reportaža Marine Kirigin

 • Najava: Radionica suhozida – dry stone workshop Petrebišća 2012

  Najava: Radionica suhozida – dry stone workshop Petrebišća 2012

  21.-29.7. 2012. Treću godinu zaredom će studenti arhitekture, etnologije i krajobrazne arhitekture pod vodstvom iskusnih lokalnih majstora i ekipe udruge Dragodid obnavljati selo Petrebišća na Učki iznad Mošćeničke Drage. Ove godine na radionici sudjeluju i volonteri iz Francuske, a glavna tema je obnova slamnatog krova na kamenoj kućici.

 • Sjajna Petrebišća 2011

  Sjajna Petrebišća 2011

  Kiši u inat još se više tona kamena prebacilo preko (ne)jakih studentskih pleća nego prošle godine. Malo fotki za prvu ruku.

 • Mošuna zi zjalon – nacrti

  Mošuna zi zjalon – nacrti

  Iz suhozidnih arhiva izronio je i arhitektonski snimak mošune na Krku. Mjerio, crtao i fotografirao Borut Juvanec, tekst Berislav Horvatić.

 • Jadranski suhozidi: Blidinje (Hercegovina)

  Jadranski suhozidi: Blidinje (Hercegovina)

  Nadovezujući se na temu biljnog pokrova na suhozidnim građevinama, načetu u prošlom postu mošuna zi zjalon, objavljujemo link na članak Jaroslava Vege objavljen 2000. godine u časopisu Prostor. Park prirode Blidinje nalazi se u sjeverozapadnoj Hercegovini na granici s Bosnom, a riječ je o planinskim nastambama za ljude i stoku. (članak u .pdf formatu) Autor…

 • Jadranski suhozidi: Baška-mošuna zi zjalon

  Jadranski suhozidi: Baška-mošuna zi zjalon

  Već mrgari i pokrivene gustirne plasiraju južni dio otoka Krka u vrh jadranskih suhozidnih fenomena, ali to nije sve. Berislav Horvatić šalje nam tekst o neobičnoj suhozidnoj staji, djelomično pokrivenoj krovom od biljnog materijala… Zašto samo djelomično, i još dosta zanimljivih detelja o konstrukciji i korištenju, možete pročitati ovdje (cijeli članak u .pdf formatu). Tekst…