Godišnji izvještaj o radu 2023.

Godišnji izvještaj o radu udruge u 2023. godini / U 2023. 23 volontera su provela 993 sata u volonterskom programu obnove i gradnje suhozida udruge, a obnavljali smo suhozidnu baštinu na 29 lokacija u Hrvatskoj: otocima, obali, zaštićenim područjima i krškim planinama.

Udruga 4 GRADA DRAGODID od 2007. radi na edukaciji i interpretaciji suhozidne baštine u Hrvatskoj putem praktičnih radionica obnove, istraživanja o vještini i njenim nositeljima, stručnih skupova koji povezuju različite suhozidne aktere i inventarizacijom materijalnog i nematerijalnog.  Povezujemo baštinske hobiste i profesionalce koji dijele interes za suhozidom, one koji žele vikende provoditi žuljavih ruku, zemljanih i blatnjavih nogu, i one koji se uz to, suhozidom bave i na druge stručne i znanstvene načine. U 2023. 23 volontera su provela 993 sata u volonterskom programu obnove i gradnje suhozida udruge, a obnavljali smo suhozidnu baštinu na 29 lokacija u Hrvatskoj: otocima, obali, zaštićenim područjima i krškim planinama.

Proveli smo prvi godišnji Trening voditelja edukativnih suhozidnih radionica, kako bismo odgovorili na različite potrebe i očekivanja sudionika i kako bi voditelje osnažili u balansiranju dva cilja ovih radionica: prijenosu osnova gradnje i obnove suhozida sudionicima koji se s tim najčešće susreću po prvi put, i samu obnovu materijalne baštine.

Sudjelovali smo u projektu “Suhozidna priča inkluzije”  tijekom kojeg smo vodili praktične suhozidne radionice i prezentacije za osobe s intelektualnim teškoćama iz Šibensko-kninske županije. Projekt su provodili Centar za socijalnu inkluziju Šibenik i Muzej Grada Šibenika, a udruga je pružila stručnu podršku u aktivnostima: gradnji bunje od stiropora u Muzeju, suhozidnoj šetnji i radionici na Srimi, radionici inventarizacije za Suhozid.hr i nekoliko teorijskih prezentacija. Reportaža i dojmovi sudionika

2023. je bila bogata godina za projekt Still Water Revival koji se tiče obnove i očuvanja malih slatkovodnih ekosustava krških planina u Mediteranu. Organizirali smo dvije volonterske aktivnosti obnove lokve i bunara na Dinari (Varvodića lokva, bunar u Čubricama), objavili Smjernice za obnovu lokvi i bunara na tradicijski način i poboljšali i proširili naš geoportal Suhozid.hr.

Organizirali smo Suhozidni susret i 6. Prvenstvo Hrvatske u gradnji suhozida u domaćinstvu Solane Pag i Grada Paga, u suorganizaciji s TZ Grada Paga na kojemu je sudjelovalo 11 ekipa od ukupno 43 sudionika iz cijele zemlje Press

Organizirali smo četrnaestu po redu međunarodnu baštinsku ljetnu školu u selištu Petrebišća na temu digitalnog snimanja sela i obnove tradicijskog gumna (Reportaža) i skup Suhozidna gradnja – model cjelovite održivosti vrijednih prostora i objekata prirodne i kulturne baštine na kojemu smo s lokalnom zajednicom i partnerima planirali daljnje aktivnosti u selištu.

  • objavili smo Zbornik radova međunarodnog suhozidnog kongresa Konavle 2021. “Dry stone perspectives: challenges after the UNESCO inscription” Zbornik
  • nastavili smo rad na trogodišnjem projektu HERO – Heritage Ecological Restoration for inclusion Opportunities, kojemu je cilj izraditi pedagoški alat za voditelje za uključivanje ranjivih pojedinaca u aktivnosti obnove baštine
  • započeli smo dvogodišnji projekt jačanja vještina voditelja i volontera baštinskih volonterskih akcija Erasmus+ Heritage Volunteers and Leaders, koji okuplja 18 europskih organizacija Reportaža s kick-offa
  • sudjelovali smo kao hrvatska delegacija okupljena UNESCO-ovom zaštitom umijeća suhozidne gradnje na irskom festivalu Féile na gCloch Reportaža

(1) Voditelji i volonteri radionice obnove suhozida, u organizaciji JU Kamenjak, 23.-26. ožujka Reportaža

(2) Voditelji i volonteri radionice obnove suhozida na Francuskoj cesti u Brelima, u organizaciji Turističke zajednice Brela, 25. ožujka

(3) Voditelji suhozidne radionice za djecu u Dugopolju, u organizaciji Split International School, 28. ožujka

(4) Voditelji i volonteri radionice obnove suhozida na stazi Alberta Fortisa, u organizaciji Turističke zajednice Drvenik, 1.-2. travnja Reportaža

(5) Volonteri radionice obnove bakarskih prezidi vinograda Takala u Praputnjaku, u organizaciji Poljoprivedne zadruge Dolčina, 15.-16. travnja

(6) Voditelji radionice “Kamik i gromači” u Etnološkom parku Anton Plašimuha u Lovranu, u organizaciji udruge Bresčki česan, 29.-30. travnja Reportaža

(7) Voditelji gradnje suhozida u Muzeju u okviru izložbe opanaka pod nazivom Međa u muzeju u Čilipima, u organizaciji Muzeja i Galerije Konavala, 2. svibnja Press

(8) Organizatori 6. Prvenstva Hrvatske u gradnji suhozida u domaćinstvu Solane Pag i Grada Paga, u suorganizaciji s TZ Grada Paga, 6. svibnja Press

(9) Voditelji i volonteri radionice obnove suhozida u Milni na Braču, u organizaciji udruge Gea Viva, 12.-13. svibnja Reportaža

(10) Voditelji i volonteri radionice obnove mrgara tijekom Festivala Crna Ovca u Baškoj na Krku, u organizaciji Društva za kulturu, ekologiju i tradiciju Sinjali, 20.-21. svibnja Reportaža

(11, 12) Organzatori i volonteri radionice uklanjanja urušenog krovišta u selu Dragodid na Visu, 27. – 30. svibnja i 28. rujna – 1. listopada Reportaža

(13, 14) Voditelji i volonteri radionice gradnje suhozida kod Središtu za obuku HGSS-a “Dragan Špehar – Špeco”, u Starigradu Paklenici, u organizaciji Hrvatske gorske službe spašavanja, 10.-11. lipnja i 21. – 22. listopada Reportaža

(15) Organizatori Treninga za voditelje edukativnih suhozidnih radionica u Praputnjaku, 22.-24. lipnja

(16) Organizatori, voditelji i volonteri 13. po redu Ljetne baštinske škole Petrebišća u PP Učka, 29. srpnja – 6. kolovoza Reportaža

(17) Organizatori i voditelji radionice obnove bunara u selu Čubrice u PP Dinara, 11.-13. kolovoza Reportaža

(18) Voditelji Volonterskog kampa World Heritage Volunteers u Starogradskom polju na Hvaru, u organizaciji JUA za upravljanje Starogradskim poljem, 1.-10. rujna Reportaža

(19) Organizatori volonterskog kampa obnove Varvodića lokve u selu Roža-Voštane u PP Dinara, 6.-10. rujna Reportaža

(20) Voditelji volonterskog kampa obnove suhozida “Solidarnost za prirodnu baštinu” u PP Vransko jezero, u organizaciji JUPP Vransko jezero, 11.-15. rujna Reportaža

(21) Voditelji Radionice suhozida u okviru Miseca paške soli u organizaciji Solane Pag, 22. rujna

(22) Voditelji radionica izrade suhozida za potrebe instalacije Dodd Holsapple “See Glass Again” u Karinu, u organizaciji Morskih livada, 30. rujna

(23) Organizatori skupa “Svaki kam među gradi” i radionice obnove podzida školskog parka u Pridvorju, 30. rujna – 1. listopada

(24) Volonteri obnove suhozida u okviru Radionice mapiranja i interpretiranja vode u krajoliku na Zlarinu, u organizaciji Tatavake, 7. listopada

(25) Voditelji radionice obnove suhozida u Velikom Godinju, u organizaciji JUPP Biokovo, 14. listopada Reportaža

(26) Voditelji radionice obnove trima u Starogradskom polju na Hvaru, u organizaciji JUA za upravljanje Starogradskim poljem, 15. – 21. listopada Reportaža

(27) Volonteri radionice obnove stare škole u Frasti, Centra za tradicionalne tehnike gradnje u Epiru, Grčka, u organizaciji udruge Boulouki, 17.-28. listopada Reportaža

(28) Voditelji i volonteri radionice uređenja puta “Okol’ Dolčine”, u Praputnjaku, u organizaciji udruge Praputnjak-kulturni krajolik, 17.-19. studenog Reportaža

(29) Voditelji radionice obnove suhozida na Kotoru u Crikvenici u organizaciji Muzeja Grada Crikvenice, 8.-9. listopada Reportaža

(30) Voditelji i volonteri radionice obnove suhozida Mocir kapar #9, u oganizaciji SEA Silba Environment Art, 18.-19. studenog Reportaža

(31) Voditelji radionice gradnje bunje od stiropora u Muzeju Grada Šibenika, u organizaciji Centra za inkluziju Šibenik, 20. studenog Reportaža

(32) Voditelji radionice obnove suhozida na Srimi, u organizaciji Centra za inkluziju Šibenik, 30. studenog Reportaža

(33) Voditelji i volonteri radionice obnove suhozida Kamik i gromači u Etnološkom parku Anton Plašimuha, u Lovranu u organizaciji udruge Brsečki česan, 18.-19. studenog Reportaža

(34, 35, 36) Voditelji radionice izrade stepenica prema spomeniku poginulom vatrogascu u Ljubaču, Dubrovačko Primorje, u organizaciji Grada Dubrovnika, 18.-19 studenog, 9., 16. i 17. prosinca

1. Maja Flajsig: Izlaganje u suho, u organizaciji Društva arhitekata Zagreba, Zagreb, 26. siječnja
14. Ljetna baštinska škola Petrebišća, PP Učka, 29. srpnja – 6. kolovoza:
2. Grga Frangeš: 3D snimanje suhozidnih objekata i krajolika
3. Filip Šrajer: Razumijevanje struktura i konteksta suhozidne baštine
4. Antonio Vincenzo Sotgiu: Reinterpretacija sardinijskog krajobraza kroz suhozidne strukture
5. Eva Kodžoman: Uvod u načine izrade istraživačke i povijesne dokumentacije

Dragodid je 2023. ispratio sa 100 članica i članova (popis). Programima i projektima udruge volonterski je upravljao peteročlani Upravni odbor, provedbom se bavilo dvoje zaposlenih, 10-ak honorarnih voditelja i 20-ak volontera, a glavni izvori financiranja bili su europski, nacionalni i lokalni projekti, uz samofinanciranje ostvareno vođenjem edukativnih radionica suhozidne gradnje.

Financijski izvještaj

 

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

hrHR