Udruga Dragodid

U periodu 2002.-2006. u Dragodidu su se održavale radne akcije i radionice s temom narodnog graditeljstva u dalmatinskom kršu.  Organizirala ih je Udruga studenata arhitekture EASA-Hrvatska i domaćin, pokojni Andrija Suić iz Komiže, u to vrijeme inženjerijski časnik u penziji.

Udruga 4 GRADA  DRAGODID ili skraćeno DRAGODID osnovana je 2007.
trenutni broj članova je 40:

Antun Bahat, dipl.ing.prom., Zagreb
Julia Bakota, mag.ing.agr, Split/Zagreb
Siniša Bodrožić, dipl.ing.arh., Slavonski Brod/Zagreb
Marko Brkljačić, stud. etnologije, Preko/Zadar
Filip Bubalo, prof. povijesti/muzeolog, Split
Domagoj Buljan, maslinar, Zagreb/Ilovik
Ana Burić, mag.ing.arh., Split/Rijeka
Andrea Bušić, mag.ing.arh., Đakovo/Rijeka
Marko Bušić, stud. građ., Đakovo
Xavier Cartwright, stud. antropologije, Edinburgh
Frane Dumandžić, mag.ing.arh., Split/Zagreb
Luka Forko, stud.etnologije, Zagreb
Grga Frangeš, dipl. etnolog/muzeolog, Zagreb/Lovran
Matija Fukat, dipl.ing.arh, Vrbovec
Ivan Jovanovac, dipl.ing.arh., Osijek/Zagreb
Nevena Kereša, stud.arh., Varaždin/Wien
Ivan Kovač, dipl.ing.agr., Slavonski Brod
Miran Križanić, mag.ing. arh., Karlovac/Zadar
Vedrana Križanić, stud. šumarstva, Karlovac/Zagreb
Jelena Kulušić, aps. etnologije, Miljevci/Zagreb
Mirna Mezulić, stud.arh., Zagreb
Andrija Mihelčić, magistar edukacije politehnike i informatike, Čavle
Ivan Milanovski (Mile), magistar etnolog/bibliotekar, Zagreb
Anselmo Nižić, stud. arh., Zagreb
Vladimir Novak, stud. kiparstva, Zagreb
Marko Pejić, aps. etnologije, Zagreb
Sanela Planinčević, mag.ing.geod., Zagreb
Josipa Popović, mag.ing.kraj.arh., Zagreb
Matej Požega, mag.ing.arh., Karlovac/Zagreb
Mirna Ratkajec, dipl.etnolog/pov.umjetnosti, Vrbovec
Miše Renić, dipl.ing.arh., Zagreb
Nikica Renić, prof. povijesti, Zagreb/Vis
Ante Senjanović, dipl.ing.arh., Split/Zagreb
Vilma Stopfer, mag.ing.kraj.arh., Zagreb
Hrvoje Svečnjak, scenski stud., Zagreb
Filip Šrajer, dipl.ing.arh., Zagreb
Mario Švencbir, mag.ing.agr., Zagreb
Mislav Tovarac, magistar arheologije, Zagreb
Zrinka Vrkić, mag.ing.arh., Zadar
Mario Zaccaria, magistar arheologije, Rijeka

Filip Bubalo je predsjednik Udruge, a osim njega za zastupanje su ovlašteni Filip Šrajer, Grga Frangeš, Julia Bakota, Marko Pejić (admin), Miran Križanić i Miše Renić.

iz statuta:

Članak 7.

Ciljevi Udruge su:

- istraživanje i reaktualizacija suhozidnog graditeljstva i ostalih tradicijskih graditeljskih tehnika kao temelja za održivi razvoj i očuvanje okoliša,

- zaštita materijalne i nematerijalne kulturne baštine.

Članak 10.

Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi su odgoj i obrazovanje te promicanje i razvoj volonterstva kroz organizaciju volonterskih radionica i ustrojem rada udruge na volonterskim načelima, razvoj civilnog društva i lokalne zajednice razvojem i implementacijom programa revalorizacije te zaštite i obnove lokalne ruralne baštine kao elementa održivog razvoja, proizvodnja medijskog sadržaja s ciljem širenja svijesti o vrijednostima i potencijalu ruralnog tradicijskog graditeljstva, konzervacija i restauracija objekata i elemenata tradicijskog graditeljstva sa ciljem zaštite baštine te dovođenje tih kulturnih elemenata novoj svrsi, zaštita kulturne baštine u najširem opsegu tog pojma, djelatnosti vezane uz likovnu umjetnost koja kao element izražaja ili temu ima kulturnu baštinu, književno nakladnička i audiovizualna djelatnost koja za cilj ima izdavanje djela tematski vezanih uz promociju i zaštitu kulturne baštine te očuvanja prirode, razvojna suradnja sa svim lokalnim, nacionalnim i međunarodnim čimbenicima važnim za zaštitu ruralne baštine,znanstveno istraživački i stručni rad kojiza cilj ima bavljenje problematikom ruralne baštine te razvoj ruralnih područja, održivi gospodarski razvoj i očuvanje prirode.

4GDStatut

* * *

nzrcd

Dragodid je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Print
  • Tumblr