Kategorija: Razno

 atts

Petrebišća: reportaža Duha sa sekirom

na stranicama bushcrafterskog foruma
http://teambushcraft.com/forum/index.php?topic=1465.0
nalazi se fotoreportaža našeg prijatelja koji nas je posjetio na ovogodišnjoj radionici

 atts

Aleksandar Freudenreich: Čuvari drevne tehnike

Jeste li znali za vjetrenjače-mlinove u Medulinu, Malom Lošinju, Malinskoj, Olibu, po Braču i Hvaru? A kako premještaju hrastove kuće po Turopolju? Razmišljanja i skice najvećeg proučavatelja i popularizatora narodne građevne baštine, Aleksandra Freudenreicha. Objavljeno u Zborniku za narodni život i običaje Južnih Slavena, 1971.

Utjecaj okoliša i drugi utjecaji na žbuke i kamen

Tekst koji se bavi utjecajem okoliša na kamen i žbuke, prenosimo sa stranica časopisa IN SITU.

 atts

Digitalizirana zbirka HAZU!

Pogledajte digitalizirane stare brojeve Zbornika za narodni život i običaje gdje se može naći više članaka vezanih uz vrednovanje i obnovu ruralne baštine

 atts

Dragodid na PechaKuchi

vidimo se u četvrtak 9.9. u 20.00 h na Glavnom kolodvoru u Zagrebu

 atts

Alpski terasirani krajobrazi

Jasno je, tu se radi o suhozidima, a pojedini primjeri su jako slični našima. Koga zanima, može pogledati na koji način se znanstveno, stručno i praktično pristupa zaštiti i obnovi, koji su problemi itd. Pristupi i problemi se razlikuju od primjera do primjera tako da je zbilja zanimljivo za usporedbu.

 http://www.dragodid.org/wp-content/uploads/2013/09/Tkon-radionica-2013-1-RED.jpg

obavijest-suhozidi na televiziji

Pozdrav svima, U sutrasnjoj emisiji HTV1 “Alpe-Dunav-Jadran” u 15.35h ce biti prilog s Paga i pred Rasinom bunjom kod Vodica. S postovanjem, Jadran Kale

 http://www.dragodid.org/wp-content/uploads/2010/03/suhozid_-_zivot_u_kamenu_1-170x250.jpg

Međunarodni suhozidni kongres 2010

Najava 12. međunarodnog kongresa o suhozidima
“Suhozidi kao dio kulturnog krajobraza”
koji će se održati 4.-6. 9. 2010. u gradiću Amblesideu u sjeverozapadnoj Engleskoj

 atts

Solarni paneli i vjetrenjače na otocima

Zašto su suhozidi i alternativni izvori energije srodne teme? Pa zato što tamo gdje su suhozidi najaktualniji kao tema, po brdima i na otocima i na ostalim samotnim mjestima, alternative alternativi NEMA!

 http://www.dragodid.org/wp-content/uploads/2010/05/komuna5-170x274.jpg

Na rubu teme: obnova napuštenih sela(1) > Vedran Jukić: PROJEKT RE-

Na stranicu smo odlučili staviti zanimljive projekte ruralne obnove. Prvi je diplomski rad poznatog mladog arhitekta i aktivista Vedrana Jukića pod naslovom “PROJEKT RE-“, a radi se o projektu prenamjene sela Vukovići na Pelješcu u “komunu” – centar za rehabilitaciju ovisnika. Vrijedi ga proučiti jer sadrži zanimljiva arhitektonska i konstruktivna rješenja adaptacije kamene kuće, a […]

 atts

Suhozidi: građevinski materijal?

danas je mailom stigla jedna poruka koju prenosimo: Pozdrav! Na radionici suhozida na Ižu sudjelovao je i vaš član pa se možda malo više upoznao s mocirima i problematikom tog suhozida  na otoku. Ne znam koliko ste upoznati, ali u razgovoru s otočanima, saznali smo da građevinske firme dolaze s drobilicom i nude vlasnicima mocira […]

 http://www.dragodid.org/wp-content/uploads/2013/09/Tkon-radionica-2013-1-RED.jpg

Fw: EU natječaj – Arhitektura i dizajn, realizacija u eko i agro-materijalima

Za sudjelovanje je potrebno prezentirati originalnu i realističnu ideju u arhitekturi i dizajnu kroz otkrivanje i korištenje eko-materijala na inovativne načine. Ceremonija dodjele bogatih nagrada iz ukupnog fonda od 80.000 eur održati će se na prestižnoj lokaciji u provinciji Picardy sjeverno od Pariza.

 atts

Na rubu teme: nova autentična hrvatska arhitektura

Prenosimo članak sa portala Pogledaj.to

Koliko današnja strategija izgradnje otvara mogućnosti stvaranja nove, suvremene hrvatske obale? Divlja izgradnja je zapravo autentična “arhitektura bez arhitekata”, ista koja je oblikovala pitoreskna hrvatska mjesta, samo je suvremeni izraz nešto drugačiji od povijesnog

Piše Saša Randić

 atts

Na rubu teme: baština i suvremena arhitektura – Crna Gora

Evo kako crnogorski arhitekti interpretiraju svoju mediteransku i planinsku graditeljsku baštinu: link na priručnik: http://www.gom.cg.yu/files/1205677991.pdf (dio članka iz CGekonomista od 9.2.2008. http://www.cgekonomist.com/?broj=13&clanak=723): Sve ak­tu­el­ni­ja sfe­ra ar­hi­tek­ton­skog tret­ma­na pro­sto­ra Cr­ne Go­re obo­ga­će­na je ne­dav­no ob­ja­vlje­nom, po­seb­no vri­jed­nom pu­bli­ka­ci­jom „Sa­vre­me­ni iz­raz tra­di­ci­o­nal­nih ku­ća u Cr­noj Go­ri“. Pu­bli­ka­ci­ja je na­sta­la kao plod za­jed­nič­ke ak­ci­je in­sti­tu­ci­ja ko­je su me­đu […]

 http://www.dragodid.org/wp-content/uploads/2013/09/Tkon-radionica-2013-1-RED.jpg

Subject: RE: dragodid

http://hgk.biznet.hr/hgk/fileovi/15166.pdf
link vodi na projekt pod nazivom Etno park u Županji, a koji potpada pod kulturno-turističke projekte u okviru Zajednice kulturnog turizma Hrvatske

 atts

Članci Sanje Buble u .pdf-u

Imamo još jednu (trostruku) web premijeru! Sanja Buble, arhitektica konzervatorica iz Splita i danas ključna osoba za ruralno graditeljstvo i arhitekturu srednje Dalmacije, odazvala se na naš poziv i poslala nam tri svoja zanimljiva teksta: Agrarni krajolik otoka Visa; problematika očuvanja suhozidnog krajolika – izvorno objavljeno u zborniku Destinacije čežnje , lokacije samoće: uvidi u […]

 atts

Na rubu teme: baština ili falsifikat

U broju 217 u jesen 2007. godine časopis Zarez objavio je članak Jadrana Kale “Gospodar zombijevskog krajolika”. Članak možete u originalu pročitati na adresi http://www.zarez.hr/repository/issue/pdf/217/217.pdf#page=7, a ovdje ga prenosimo u cijelosti. Gospodar zombijevskog krajolika Jadran Kale U povodu Drugog kongresa hrvatskih arhitekata održanoga u Opatiji od 18. do 20. listopada 2007. i u povodu Prvog […]

 atts

Članci Svena Kulušića u .pdf-u

Ljubaznošću g. Mladena Klemenčića, urednika Hrvatske revije i Nade Sertić iz Kolumne d.o.o. dobili smo “original” .pdf-ove članaka Svena Kulušića koji su izašli u HR 2004. g – daleko manji i kvalitetniji fajlovi nego ovi skenovi koje smo imali do sada. Trag predaka u kamenu – bunje i stanovi Trag predaka u kamenu – suhozidi […]

 atts

sponzorstva i donacije-2009

Ministarstvo kulture, Institut za turizam, Hrvoje Bielen, Branko Orbanić, URBING …